Ảnh hưởng của nhà ở bị lõm trong phong thủy - Điện máy kim biên

Ảnh hưởng của nhà ở bị lõm trong phong thủy

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ Ở BỊ LÕM TRONG PHONG THỦY

Cách phân biệt bát cung

Đối với nhà ở hiện nay, nơi lõm vào phần lớn nằm tại vị trí lõm vào của hình vuông, do đó phần lớn được gọi là góc lõm vào. Nhưng từ góc độ phong thủy, nó lại được gọi là “Khuyết cung” (cung lõm), vì ngôi nhà bất kể bị lõm vào ở cung vị nào đều sẽ mang đến sự bất lợi, thậm chí mang đến sự bất lợi gì còn phải xem là phương vị nào bị lõm vào. Sau đây xin được phân tích cho các bạn tham khảo.

Nhưng trước khi phân tích cho các bạn tham khảo, chuyên gia cần hỏi các bạn có hiểu được cách phân biệt “Phương vị” hay không? Chẳng hạn như có biết được phương vị nào là Đông? Phương vị nào là Đông Nam? Cũng như phương vị nào là Nam? Nếu không biết, bạn đã là một người mới nhập môn phong thủy. Nhưng bạn đừng sợ, chỉ cần chuẩn bị một cái la bàn là được, chỉ cần cầm nó đứng tại trung tâm của ngôi nhà thì toàn bộ phương vị lập tức hiện ra trước mắt.

Đương nhiên các bạn cũng có thể tự trang bị kim chỉ nam, nhưng lại cần hiệu được cách phân biệt tám phương vị và đầu Nam Bắc của kim nam châm, nếu không tùy lúc sẽ gặp phải sai sót. Khi các bạn hiểu được các phân biệt phương vị, như thế có thể bắt đầu nghiên cứu vấn đề về góc lõm vào. Các vấn đề liên quan đến cách xác định phương vị sẽ được đề cập trong chương khác. Trong khẩu quyết cũng có câu luận về góc lõm vào của tám phương vị, xin xem những câu sau đây sẽ hiểu được ngay:

Càn trạch ốc cơ nhược khuyết Ly, trung phòng hữu nữ hạt vô nghi.

Khảm trạch ốc cơ nhược khuyết Tốn, trưởng phòng đa tử thiếu niên nhân. Cấn trạch cơ chỉ nhược khuyết Khôn, trưởng phòng cô tử thụy nhận vấn. Chấn trạch cơ chỉ nhược khuyết Càn, trưởng phòng di phúc bất tu ngôn. Tốn trạch cơ chỉ nhược khuyết Chấn, trưởng phòng nhất định thiên vô nhân.

Ly trạch cơ chỉ nhược khuyết Càn, trưởng phòng cô tử bất tu hiềm.

Khôn trạch cơ chỉ nhược khuyết Cấn, trung phòng thiên tử thiếu niên nhân. Đoài trạch cơ chỉ thuyết vô cùng, chư phòng tiêu diệt nhất trường không. Những khẩu quyết nêu trên đối với người không có căn cơ phong thủy mà nói sẽ vô cùng thâm sâu, cho nên chuyên gia đã dùng một số quy luật đơn giản để diễn giải, xin tham khảo phần nội dung tiếp theo sẽ hiểu được.

Ảnh hưởng của nhà ở bị lồi và phương pháp hóa giải

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Đông

Hướng Đông thuộc về Chấn quái, trước tiên nhìn xem Chấn quái sẽ chủ định những sự vật gì:

Phương vị Chấn quái – hướng Đông.

Nhân vật – trưởng nam hoặc người nam từ 31- 45 tuổi.

Động vật – con rồng.

Thân thể – chân

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Đông, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh về chân, trong đó sức khỏe của trưởng nam là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con rồng tại phương vị này.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Đông Nam

Hướng Đông Nam thuộc về Tốn quái, trước tiên nhìn xem Tốn quái sẽ chủ định những vật gì:

Phương vị Tốn quái – hướng Đông Nam.

Nhân vật – trưởng nữ hoặc người nữ từ 31 – 45 tuổi.

Động vật – con gà.

Thân thể – phần mông

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Đông Nam, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh tại phần mông như đau thần kinh tọa, trong đó sức khỏe của trưởng nữ là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con gà tại phương vị này

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Nam

Hướng Nam thuộc về Ly quái, trước tiên nhìn xem ly quái sẽ chủ định những vật gì:

Phương vị Ly quái – hướng Nam.

Nhân vật –  con gái thứ 2 hoặc người nữ từ 16 – 30 tuổi

Động vật – Con chim trĩ

Thân thể – Mắt

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Nam, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh về mắt, trong đo sức khỏe của con gái thứ 2 là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con phượng hoàng tại phương vị này.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Tây Nam

Hướng Tây Nam thuộc về Khôn quái, trước tiên nhìn xem Khôn quái sẽ chủ định những sự vật gì:

Phương vị Khôn quái – hướng Tây Nam.

Nhân vật – người mẹ hoặc người nữ từ 46 tuổi trở lên. .

Động vật – con trâu.

Thân thể – phần bụng.

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Tây Nam, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh tại phần bụng như bệnh bao tử đường ruột, trong đó sức khỏe của người mẹ hoặc người nữ từ 46 tuổi trở lên là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con trâu tại phương vị này. Những vật trang trí hình con trâu không được đặt tại vị trí Tây Nam lệch Nam.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Tây

Hướng Tây thuộc về Đoài quái, trước tiên nhìn xem Đoài quái sẽ chủ định những sự vật gì:

Phương vị Đoài quái – hướng Tây.

Nhân vật – con gái thứ ba hoặc người nữ từ 15 tuổi trở xuống.

Động vật – con dê.

Thân thể – miệng.

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Tây, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh về miệng, trong đó sức khỏe của con gái thứ ba hoặc người nữ từ 15 tuổi trở xuống là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con dê tại phương vị này.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Tây Bắc

Hướng Tây Bắc thuộc về Càn quái, trước tiên nhìn xem Càn quái sẽ chủ định những sự vật gì:

Phương vị Càn quái – hướng Tây Bắc.

Nhân vật – người cha hoặc người nam từ 46 tuổi trở lên.

Động vật – con ngựa.

Thân thể – phần đầu.

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Tây Bắc, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh tại phần đầu, trong đó sức khỏe của người cha hoặc người nam từ 46 tuổi trở lên là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con ngựa tại phương vị này.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Bắc

Hướng Bắc thuộc về Khảm quái, trước tiên nhìn xem Khảm quái sẽ chỉ định những sự vật gì:

Phương vị Khảm quái – hướng Bắc.

Nhân vật – con trai thứ hai hoặc người nam từ 16–30 tuổi.

Động vật – con heo.

Thân thể – tai.

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Bắc, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh về tai như ù tai, viêm tai, trong đó sức khỏe của con trai thứ hai hoặc người nam từ 16-30 tuổi là xấu nhất.

Xác định tọa hướng nhà ở theo phong thủy

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con heo tại phương vị này.

Nhà ở bị lõm vào tại hướng Đông Bắc

Hướng Đông Bắc thuộc về Cấn quái, trước tiên nhìn xem Cấn quái sẽ chủ định những sự vật gì:

Phương vị Cấn quái – hướng Đông Bắc.

Nhân vật – con trai thứ ba hoặc người nam từ 15 tuổi trở xuống.

Động vật – con chó.

Thân thể – tay.

Ngôi nhà bị lõm vào tại cung vị hướng Đông Bắc, người nhà dễ xuất hiện các chứng bệnh về tay như viêm khớp, bỏng tay, trong đó sức khỏe của con trai thứ ba hoặc người nam từ 15 tuổi trở xuống là xấu nhất.

Phương pháp hóa giải: Đặt một vật trang trí hình con chó tại phương vị này.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x